Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

KRUS

 • KDUR.F_I ( 64 131B 29-01-2007 )
  OWDUR Oświadczenie o wysokości dochodów osoby uprawnionej, małżonka, rodzica lub opiekuna faktycznego osoby uprawnionej otrzymującej rentę rodzinną
 • KODP.F_I ( 59 805B 29-01-2007 )
  OOUDP Oświadczenie osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego
 • KRDP.F_I ( 59 611B 29-01-2007 )
  WRUDP Wniosek rodzica, opiekuna faktycznego lub opiekuna prawnego małoletniej osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego
 • KWDP.F_I ( 59 411B 29-01-2007 )
  WOUDP Wniosek osoby uprawnionej do dodatku pieniężnego, której świadczenie lub renta nie były w poprz. roku kal. jedynym źródłem dochodu
 • N14.F_I ( 28 786B 29-01-2007 )
  KRUS N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • PUSR.F_I ( 31 021B 29-01-2007 )
  PUSR Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
 • SR09.F_I ( 36 866B 29-01-2007 )
  KRUS SR-9 Zeznanie świadka
 • SR12.F_I ( 66 761B 29-01-2007 )
  KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
 • SR16.F_I ( 33 965B 29-01-2007 )
  KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.
 • SR20.F_I ( 64 346B 29-01-2007 )
  KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką rolniczą
 • SR21A.F_I ( 59 448B 29-01-2007 )
  KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
 • SR22.F_I ( 63 221B 29-01-2007 )
  KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy
 • SR22A.F_I ( 61 073B 29-01-2007 )
  KRUS SR-22A Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
 • SR23.F_I ( 60 116B 29-01-2007 )
  KRUS SR-23 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową
 • SR24.F_I ( 64 442B 29-01-2007 )
  KRUS SR-24 Wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia oraz przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie
 • SR25.F_I ( 57 892B 29-01-2007 )
  KRUS SR-25 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SR25B.F_I ( 61 399B 29-01-2007 )
  KRUS SR-25B Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i o jego wypłatę do rąk małżonka - ojca - matki
 • SR26.F_I ( 59 708B 29-01-2007 )
  KRUS SR-26 Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • SR27.F_I ( 44 064B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR27A.F_I ( 57 329B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27A Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 • SR27B.F_I ( 56 607B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27B Oświadczenie o doch. uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podst. przepisów o zryczałtowanym podatku doch. od niektórych przych. osiąganych przez os. fizyczne
 • SR27C.F_I ( 58 442B 29-01-2007 )
  KRUS SR-27C Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • UD2.F_I ( 38 113B 29-01-2007 )
  KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
 • UD24.F_I ( 31 938B 29-01-2007 )
  KRUS UD-24 Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 • UD24A.F_I ( 31 778B 29-01-2007 )
  KRUS UD-24A Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
 • UD24B.F_I ( 31 217B 29-01-2007 )
  KRUS UD-24B Oświadczenie
 • UD2Z.F_I ( 39 084B 29-01-2007 )
  KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • UD5.F_I ( 36 225B 29-01-2007 )
  KRUS UD-5 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz